top of page

כריכה

כריכת הספר משולה להופעתו החיצונית של האדם. היא סגנון לבושו המותאם לאישיותו הייחודית. כשם שחליפה מהודרת וייצוגית הולמת איש עסקים רציני וחשוב, ואימונית קלילה ומשוחררת תתאים לספורטאי, כך סוג הכריכה לספר נדרש להתאים לז'אנר ולאופי הספר. ספרי מתנה או ספרי בישול ועיון, למשל, ייכרכו לרוב בכריכה קשה שתעניק להם עמידות ויוקרה. לעומת זאת, ספרי פרוזה, רומנים או ספרי שירה, ייכרכו לרוב בכריכה רכה. במקרים רבים כדי להעניק לכריכה הרכה יוקרה אפשר להוסיף מכפלת. זהו קיפול יוקרתי המגדיל את נפחו של הספר ומעשיר את מראהו. חשוב לדעת כי עלותן של הכריכה הקשה ושל המכפלת בעטיפה קלה גבוהות יותר.

יש, אם כן, שלושה סוגי כריכה:

1. כריכה רכה

2. כריכה רכה עם מכפלת

3. כריכה קשה 

כריכה - לאחר כיווץ.jpg
לינק.jpg
bottom of page