top of page

כתבה במדור הספרים של עיתון על השרון מקבוצת ידיעות תקשורת עם צאתו לאור של ספר הביכורים 'פרסה אסורה'

כתבה במדור הספרים של עיתון הארץ על הספר מהפכה וצדק

כתיבה והוצאה לאור - דני ואזנה

כתבו עלי

bottom of page