top of page

כתבו עלי

כתבה במדור הספרים של עיתון על השרון מקבוצת ידיעות תקשורת עם צאתו לאור של ספר הביכורים 'פרסה אסורה'

כתבה במדור הספרים של עיתון הארץ על הספר מהפכה וצדק

כתיבה והוצאה לאור - דני ואזנה
bottom of page