top of page

העתק שמש

רגע לפני שהקובץ הסופי בהחלט של ספרכם יורד למכבש הדפוס, ממש בעיקול האחרון של הדרך לפני התחנה הסופית, אחרי שהטקסט עבר עריכה ספרותית, עריכה לשונית, עימוד, הגהת טקסט והגהת עימוד, המחבר מקבל לידיו את העתקי השמש של ספרו לבדיקה אחרונה בהחלט.

 

אתם ודאי שואלים את עצמכם מה פירוש המונח "העתק שמש", ומה פשר בדיקה זו? אם כן, העתק שמש הוא מונח מקצועי הלקוח מעולם הדפוס המסורתי. בעבר, טרום עידן מכונות הצילום המתקדמות והמדפסות המשוכללות הפועלות בטכניקה של הזרקת דיו, העתקת מסמך או תכנית ששורטטה בידי מתכנת או עמוד טקסט שיצא ממכונת הכתיבה, התאפשרה הודות לטכניקת העתק השמש. בטכניקה זו המסמך הכתוב המקורי הוצמד לנייר פרגמנט רגיש לאור המצופה בחומר כימי, אשר חשיפתו לשמש מסירה מעליו את החומר הכימי למעט באזורים המוסתרים בדיו בעותק המקורי. תהליך כימי פשוט זה אפשר להעתיק מסמך מקורי. מכאן מקור הביטוי העתקות שמש. כיום, עם פיתוחן של מכונות ההדפסה המתקדמות ומכונות הצילום, העתקת מסמך נעשית בטכניקה שונה לחלוטין. אף על פי כן, נשמר המונח ההיסטורי העתק שמש, המתייחס לטכניקת העתקה או צילום עמוד.

העתק שמש - לאחר כיווץ.jpg

בדיקת הדמיה

למעשה, הבדיקה הנדרשת בשלב העתקי השמש היא בדיקה של עותק מספרכם המודפס, או ליתר דיוק, בדיקה הדמיה לאופן שבו יתקבל ספרכם הגמור לאחר שיצא מבית הדפוס. הוא מוגש לכם כמוצר לא גמור, ללא כריכה וכשדפיו מחולקים לחוברות משודכות בני שישה-עשר עמודים. מדוע תצורה זו של הפרדה לשישה-עשר עמודים? מפני שבבית הדפוס ספרכם אינו מודפס כמו במדפסת הביתית, עמוד אחר עמוד בנפרד ובסדר רץ, אלא כפלט של גיליונות נייר רחבים, אשר כל אחד מהם מכיל שישה-עשר עמודים מספרכם, המסודרים יחד זה לצד זה בסדר עמודים לא רציף. כל גיליון נחתך, מקופל ומשודך יחדיו בסיכות כחוברת המכילה שישה-עשר עמודים בפורמט של ספר (13.5*21 בספר פרוזה). מספר ה"חוברות" בנות שישה-עשר העמודים שתקבלו לבדיקה נגזר ממספר העמודים הסופי בספרכם (אם ספרכם מכיל 240 עמודים תקבלו 15 "חוברות"). מכאן, אגב, הסיבה שהמעצב עימד את ספרכם כך שהטקסט יתפרש על פני מספר עמודים המתחלק בשש-עשרה. כל חריגה מכך תגרום בתהליך הדפוס לבזבוז נייר או להשארת עמודים ריקים בסוף הספר.

 

באופן זה אתם מקבלים לידכם הדמיה של הספר הסופי כפי שיצא מבית הדפוס. הגשתו של העתק השמש למחבר נועדה לבדוק את החיתוך ואת הקיפול של הגיליון. למעשה, זו בדיקה המיועדת למעצב הספר בלבד, אך רצוי ונהוג בהוצאות רבות לשתף בתהליך זה גם את המחבר. בהוצאה עצמית אינכם יכולים לחמוק מאף שלב במעורבותכם בהפקת הספר, לרבות בדיקתם של העתקי השמש. מלבד החיתוכים והקיפולים אתם והמעצב נדרשים לבדוק בתשומת לב רבה אם בגלל החיתוך נפגם הטקסט, או שנפלה טעות בשידוך כפולות העמודים כך שסדרם נפגם והמספור שגוי. פגמים טכניים אלו ניתנים לתיקון בשלב זה.

 

הפיתוי להסתער על העתקי השמש בניסיון אחרון לערוך ולתקן את הטקסט רגע לפני שייחשף לקוראים – גדול מאוד. אך עד מהרה יובהר לכם שזה מאוחר מדי. בשלב זה איתור שגיאה בטקסט ותיקונה היא תקלה חמורה. בהוצאה גדולה כלל לא ירשו לכם להשתתף בשלב זה. כל תיקון קל מעכב את מועד הוצאת הספר לאור. בהוצאה עצמית, גם אם גמישותכם גדולה יותר, הרי שעיסוק בעריכה ובתיקונים בשלב הגהת העתקי השמש היא בעיה גדולה. ייתכן שיתאפשרו תיקונים בודדים בלבד, אם בכלל, ורק אם הם צורמים לעין והשארתם בלתי נסבלת.

 

 

חשוב לזכור, העתקי השמש, גם אם הם הדבר הקרוב ביותר שראיתם עד כה בתהליך הפקת הספר לפורמט הסופי ולצורה של ספרכם האמתי, הרי שאין זה הדבר המקורי. זוהי הדמיה גסה בלבד. היא מוגשת בלא עטיפה, בצורת אסופת חוברות נפרדות, בנייר זול, וכך צריך להתייחס אליה. רצוי שלא לאחוז בה ולרוץ נלהבים לחבר'ה לספר על העותק הראשון של ספר הביכורים המרגש שלכם שיצא לאור. זה עלול לעורר אכזבה.

לינק.jpg

זהו, ממשיכים לשלב הבא בתהליך ההוצאה לאור - עיצוב העטיפה

bottom of page