top of page

מחשבון שכר סופרים

הולכים לאיבוד בסבך המספרים והחישובים? רוצים לחשב בדיוק כמה כסף תרוויחו ממכירת ספרכם? כמה ספרים תידרשו למכור על מנת לכסות את עלויות ההפקה שהשקעתם? כמה ספרים כדאי לכם להדפיס? מחשבון זה שהכנתי עבורכם יסייע בידכם לחשב זאת בזריזות, ביעילות ובבהירות.

ראו את ההסברים ולחצו על הלינק להורדת המחשבון. בהצלחה!

איך תחשבו?

1. הזינו את הנתונים בשדות הצבועים בירוק בלבד.

2. הזינו את כמות הספרים שיודפסו או שהדפסתם בשורה העליונה.

3. הזינו את עלויות ההפקה בטבלה הימנית

4. הזינו את מחירו הקטלוגי של הספר והעמלות המבוקשות בטבלה השמאלית.

5. הזינו בטבלה התחתונה את כמות הספרים שנמכרה. 

 

מה נקבל?

1. בטבלה הימנית העליונה - עלות ההפקה וההדפסה עבור עותק בודד.

2. בטבלה השמאלית - רווח כספי עבור כל עותק.

3. בטבלה התחתונה - הרווח הסופי ממכירת כמות הספרים שנמכרה בפועל. 

 

בהצלחה!

לינק.jpg
bottom of page