top of page

הגהת עימוד

הבדיקות שנערוך בהגהת העימוד הן: 

  
1. בדיקת תקינותן של הכותרות הרצות על-פי הכללים הבאים:
     - בעמודי השער לא תופענה כותרות רצות
     - בעמוד אי-זוגי יופיע שם המחבר
     - בעמוד זוגי יופיע שם הספר
     - העמוד האחרון יישאר ריק


2. בדיקת התקינות של שם הספר ושל שם המחבר:
     - תקינות השם בשדרת הספר

     - תקינות השם בכותרת הרצות, בדף זכויות היוצרים ובעטיפה


3. בדיקת תקינותם של מספרי העמודים:
    - עמודים ימניים – מספר זוגי
    - עמודים שמאליים – מספר אי-זוגי

    - יש לוודא שהעמודים ממוספרים בסדר רץ תקין


4. בדיקת הימצאותן של שורות "אלמנה":

    - שורת אלמנה היא שורה קצרה מדי בראש עמוד


5.  בדיקת הימצאותן של שורות "יתום" או "ממזר":

    - שורה קצרה מדי בתחתית העמוד


6. בדיקת תקינותו של העימוד ברמת כפולת עמודים:

     - יש לוודא שקיימת התאמה מלאה בין השורות של שני העמודים

 

7. בדיקת תקינותו של עמוד זכויות היוצרים. העמוד יכלול את הפרטים הבאים:

- שם המחבר בעברית

- שם הספר בעברית
- שם הספר באנגלית
- שם המחבר באנגלית
- שם העורך 
- שם המעמד והמעצב

- שם מעצב העטיפה

- קרדיט לצלם/ סטודיו

- שם ההוצאה לאור
- כתובת ההוצאה
- אתר האינטרנט/ דואר אלקטרוני
- גרסה דיגיטלית של הספר: (לצרף קישור)
- הודעת זכויות היוצרים הסטנדרטית וציון שנת ההוצאה
- מסת"ב (מסת"ב אינו הכרחי בארץ. זה שונה מהדאנאקוד, אך טוב לחו"ל).

עימוד תמונה - לאחר כיווץ.jpg
לינק.jpg
bottom of page