top of page

מאה שנות הסתדרות

מהדורה מיוחדת לרגל 100 שנים לארגון העובדים הגדול בישראל

כריכה - תמונה.png

תקציר הספר

 

הספר "מאה שנות הסתדרות" מגולל את סיפורה של ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל - הארגון הגדול והחשוב בארץ. האירועים הבולטים בתולדותיה, הנפרשים על פני מאה שנים, משרטטים את דרכה המפותלת ורבת התהפוכות על ציר הזמן ההיסטורי, החל מתקופת ההתיישבות והקמת המדינה, דרך שנות ההגמוניה ההסתדרותית ושנות השבר עם דעיכתה הכלכלית-פוליטית, ועד מהפכת התארגנויות העובדים שפרצה בעשור האחרון. מאה מאבני דרך אלו בתולדותיה של ההסתדרות מוצגות בספר חשוב זה היוצא לאור לציון מאה שנים להקמתה.

האירועים מתוארים בשפה קולחת ומלאת חיים כפי שהתרחשו בזמן אמת. ממרחק השנים, מבין השורות ומתוך עשרות תמונות הארכיון המופיעות בספר, אפשר לשמוע את הקולות מן העבר, את רעש המנועים במפעלי התעשייה הראשונים שהוקמו, את רחש ההתפעמות מהרחבת המפעל ההסתדרותי אדיר הממדים, את הוויכוחים הסוערים שניטשו ברגעיה המכריעים, את אנחות הייאוש של המובטלים בתקופות משבר, את קריאות הזעם של המפגינים הנסערים מול שערי המפעלים, את להט המתארגנים החדשים שהגשימו את חזון התחדשות העבודה המאורגנת, את נאומי המנהיגים הסוחפים לדורותיהם - את קולו של ציבור העובדים בישראל.                       

 

 

 

מאחורי הקלעים...

את העבודה על הפרויקט השאפתני והמאתגר התחלתי לפני כשנה וחצי. כיאה לתאריך ההיסטורי ניגשתי למלאכה בחרדת קודש, לתומי חשבתי שהגעתי מוכן, מצויד בידע רב, עם שני ספרים קודמים שכתבתי בתחום העבודה המאורגנת, עשרות ראיונות קודמים שקיימתי עם אנשי הסתדרות ואינספור מאמרים שקראתי במסגרת לימודי. אך ככל שהעמקתי בחומר כך הבנתי עד כמה המשימה מאתגרת. במשך חודשים ארוכים, לילות כימים, נברתי במקורות המידע השונים, שוטטתי בסקרנות בארכיונים בין עיתוני התקופה, קראתי, חקרתי, נסעתי בזמן בין תקופות ובין אירועים, נחשפתי לעוד טפח היסטורי נשכח, לעוד אירוע משמעותי, לעוד תפנית מטלטלת בדרכה מלאת התהפוכות של ההסתדרות, עד שניגלה לנגד עיני סיפורה המלא והמרתק מיום הקמתה ועד היום.

את החומר הרב שגיבשתי בשלב התחקיר בחרתי להגיש לכם כתיעוד כרונולוגי של מאה האירועים המשפיעים בתולדות הארגון. האירועים הנפרשים על פני מאה שנים, משרטטים את דרכה המפותלת ורבת התהפוכות של ההסתדרות, החל מתקופת ההתיישבות והקמת המדינה, דרך שנות ההגמוניה ושנות השבר עם דעיכתה הכלכלית-פוליטית, ועד מהפכת התארגנויות העובדים שפרצה בעשור האחרון (פרק הלקוח ברובו מספרי הקודם "מאוגדים"). לחוויית קריאה מהנה החלטתי להפיק את הספר במהדורה חגיגית הכוללת חומרים וויזואליים, תמונות ארכיון, קטעי עיתונים וציטוטים נבחרים מתוך התוכן העשיר והמרתק. כאן המקום להודות לעובדי מכון לבון, המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון, הארכיון ההיסטורי הרשמי של ההסתדרות ושל תנועת העבודה, על שפתחו בפני באדיבות את הארכיון העשיר והגדוש בחומרים מרתקים וחשובים. הספר מומלץ לכל מי שחי ונושם עבודה מאורגנת, לכל מי שמתקומם נגדה, לכל מי שסקרן להבין את שורשי המהפכים האידיאולוגיים, החברתיים, הכלכליים והפוליטיים, שהסעירו את החברה הישראלית במרוצת מאה השנים האחרונות. כל אלה מקופלים בהיסטוריה המרתקת של ההסתדרות.

bottom of page